19 november 2015

Voornemen fusie VPV met NVZV


De besturen van de VPV en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoerrecht (NVZV) zijn voornemens per 1 januari 2016 te gaan fuseren. De overlapping van de aandachtsgebieden van beide verenigingen en van de leden alsmede dat een aantal leden in het bestuur van beide verenigingen zit rechtvaardigen de totstandkoming van één nieuwe vereniging. In deze vereniging zullen zowel de privaatrechtelijke als de publiekrechtelijke aspecten van het vervoerrecht zijn belegd. Ook kunnen kennis, expertise en mankracht worden gebundeld en lezingen en seminars e.d. beter worden afgestemd. Ofschoon dat geen doel op zichzelf is, zal een fusie ook leiden tot kostenbesparing en efficiency. Leden die van beide verenigingen lid zijn zullen jaarlijks maar één keer contributie betalen. Zoals wij in bijgevoegde brief al aangaven zijn wij er van overtuigd dat een fusie grote voordelen biedt.

Klik hier voor meer informatie.

Stripe
ArrowAanmelden voor een VPV lidmaatschap
SpacerBent u nog geen lid van de Vereniging Publiek Vervoerrecht?
SpacerMeld u zich dan aan. Klik hier
als u meer informatie wilt.
Stripe